KORT OM JCI SVENDBORG

JCI er et socialt netværk. JCIs vision: "Vi vil være det førende netværk for unge handlekraftige mennesker, der tager  ansvar og gør en positiv forskel for sig selv og samfundet".

 

JCI Svendborg er oprettet den 10. februar 1965 som det 19. kammer under JCI Danmark.

 

JCI Svendborg har igennem tiden dannet sin medlemskreds af erhvervsfolk og offentlige ansatte i ledende stillinger i Svendborgområdet, og har som sådan udadtil taget aktivt del i udviklingen af lokalsamfundet.

 

Indadtil lægges vægt på, gennem komitéarbejde og afdelingens ordinære møder, at styrke og træne det enkelte medlems evner til at træffe beslutninger i ledelsesforhold og samarbejde med andre om projekters

gennemførelse. Derved styrkes den personlige og menneskelige udvikling hos JCI's medlemmer på uformel og venskabelig måde.

 

Vi mødes ca, 10 gange om året, hver gang d. 3. onsdag i måneden.

 

Læs mere om JCI på www.jci.dk

 

Kunne du tænke dig at være en del af JCI-Svendborg, så kontakt os.

 

 

 

AFMELDING

til næste afdelingsmøde

 

Er du forhindret i at møde til næste afdelingsmøde, skal du huske at

melde fra senest den sidste mandag

inden mødet kl. 12.00

WEBDESIGN: TEGNESTUEN1.DK